Crackindir Cc crackindircc
  • USA
  • https://crackindir.cc/spss-20/
  • SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), istatistiksel veri analizi ve veri madenciliği için kullanılan bir yazılımdır. SPSS, özellikle akademik araştırmalarda, pazar araştırmalarında ve işletme analizlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

  • Joined on 2024-02-21
No matching results found.